Banhoppning

Tävlingar för hopphästar

Tävlingar för hopphästar är mycket uppskattade världen över. Hästen är ett av de djur som vi människor kan etablera nära relationer med. Det uppstår ofta starka band mellan tävlingshäst och ryttare, vilket ger tävlingsmomenten extra spänning. Hästen och ryttaren presterar resultaten i samspel och båda parter måste vara införstådda med uppgiften för att det ska bli vinst. Runt om i världen finns det många tävlingar för hopphästar och framför allt i de skandinaviska länderna är den här typen av sport enormt populär. Det är inte alltid som våra egna medier speglar svenska folkets stora begeistring för hästtävlingar, så hästintresserade människor håller sig ofta med egna informationskanaler. Tidningar, webbsidor och bloggar ser till att hålla svenska folket à jour, men även Svenska Ridsportförbundet drar sitt strå till stacken.

Tävlingar för hopphästar världen över

Tävlingar för hopphästar arrangeras årligen i Europa och världen. Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien är exempel på länder med lång tradition av hopptävlingar och då framför allt banhoppning. Svenska tävlande brukar klara sig bra i den grenen i internationella sammanhang och genom åren har en mängd framgångsrika ryttare kommit just från Sverige. Faktiskt är banhoppning en av de få sporter som förenar män och kvinnor inom samma tävlingar. Här finns det ingen poäng i att göra indelningar beroende på t.ex. fysisk styrka, eftersom det är hästen som står för kraften och inte dess ryttare.

I många tävlingar för hopphästar visar svenska ryttare framfötterna. En av Sveriges mest framgångsrika tävlingsryttare, Malin Baryard-Johnsson, har fått medaljplats åtskilliga gånger i tävlingar, t.ex. i Aachen i Tyskland, Madrid i Spanien och Kentucky i USA. Peder Fredricson har även han bevisat sin skicklighet i åtskilliga tävlingar för hopphästar och säkrat sig en plats i världsklass. Banhoppning arrangeras i så stora sammanhang som EM, VM och OS. Lägg världscupfinaler till detta så börjar bilden klarna om hur utbredd och populär den här typen av hästtävlingar är. Sedan OS i Rio de Janeiro 2016 har banhoppning inom Paralympics också fått ökad uppmärksamhet.

Tävlingar inom- och utomlands

Tävlingar för hopphästar

När det gäller tävlingar för hopphästar är banhoppning den mest kända tävlingsformen. Tävlingar i banhoppning sker i klasser från en hinderhöjd på 0,70 och upp till 1,60 meter. När det gäller hästarna så är det deras hoppförmåga som blir utslagsgivande för vilken hinderhöjd de får hoppa på. Det finns en mängd olika höjder mellan minsta och högsta hinderhöjd som det tävlas separata tävlingar i. Ponnyerna har en annan indelning än hästarna, där dels mankhöjden bestämmer i vilken kategori de landar och dels deras skicklighetsgrad.

Inom tävlingar för hopphästar är banhoppning grädden på moset. Banhoppning går ut på att hästen hoppar över ett antal hinder på en bana. Hindren ser ut och är konstruerade på ett bestämt sätt. Svårighetsgraden på banan kan varieras genom att flytta på hindren så att större eller mindre avstånd uppstår, höja eller sänka hindren, eller kombinera hindren på olika sätt i förhållande till varandra. Spänningsmomenten uppstår när hästen med sin ryttare försöker hoppa över alla hindren på banan med så få fel som möjligt. Det finns även andra tävlingar för hopphästar, men banhoppning är den mest kända och största av dem alla.

Barntävlingar i hästhoppning

Tävlingar för hopphästar finns inte bara för vuxna, utan även för barn. Ett barn med begåvning för hästhoppning kan tidigt börja ta del av tävlingsvärlden och formas till en van tävlingsryttare. Ett gott samspel mellan föräldrar, barn, tränare och tävlingsledning är nödvändigt för att det tävlande barnet ska komma väl till rätta i det här krävande sammanhanget. När detta lyckas har barnryttaren chansen att få smak för den här sporten på ett tidigt stadium och att utvecklas vidare i en möjlig ryttarkarriär. I likhet med hopptävlingar för vuxna, så finns det gott om sådana även för barn, både i och utanför Sverige.

Domarrollen är en vidare möjlighet att vara verksam i sammanhang med tävlingar för hopphästar. Varje hopptävling behöver en hoppdomare och för att bli en sådan krävs det att man går en utbildning. Denna utförs i flera olika steg och inkluderar en längre tids praktisk tjänstgöring som till slut leder till en A-domarkompetens, vilken öppnar dörrarna till de riktigt stora tävlingarna. Den färdiga domaren förväntas sedan med jämna mellanrum gå fortbildningar och repetitionskurser för att hålla sina kunskaper på topp. Med tiden kan det bli aktuellt att bli överdomare och att då satsa på att utöka domarkunskaperna till att omfatta även andra discipliner inom hästtävlingar.

Hästtävlingar i media och hos Svenska Ridsportförbundet

För den som är intresserad av att följa tävlingar för hopphästar så kan det snarare vara en idé att hålla koll på lokala och regionala dagstidningar, än de stora rikstäckande tidningarna. Fastän ridsport är enormt populärt i Sverige så kritiseras medierna ofta för att låta fotboll, ishockey och andra bollsporter ta över sportreportagen. Faktum är att det runt om i Sverige finns en stor potential i form av unga, begåvade ryttare, som kan bli våra framtida Baryard-Johnsson och Fredricson. Svenska Ridsportförbundet har en central funktion som knutpunkt och informationskälla. Genom deras hemsida får läsaren reda på vilka tävlingar som står för dörren, vilka regler som gäller för olika slags tävlingar och vilka olika grenar inom hästtävlingar som det tävlas i idag.